31خرداد
امروز اجازه نمی‌دهم که بار سنگین رنجش و کینه از بودن خاطرات و خطا و شکست‌های گذشته سدی در راه بهبودیم ایجاد کند. زندگی فعلی من آنقدر ارزش دارد که از این شکست‌ها و خطاها به عنوان تجربه سود ببرم. آیا متوجه شده‌ام که قبول مسئولیت اشتباهات گذشته‌ام می‌تواند مرا در پروسه‌های آینده‌ام موفق گرداند؟ آیا پذیرفته‌ام که تمام جنگ‌ها و درگیری‌ها در ذهن من شکل و ابعاد غیر واقعی می‌گیرند؟ امروز متوجه هستم که افراد موفق در زندگی‌شان مشاوران خوبی داشته‌اند. آیا امروز غرورم اجازه می‌دهد که از دیگران کمک بخواهم و آنها مرا در امرار زندگیم راهنمایی کنند؟ آیا من به خاطر تمام اتفاقات تلخ و شیرینی که در زندگیم رخ داده است و به خاطر آزادی و رهایی از عادت‌های ناسالم دوران کودکی و وابستگی‌ و هم‌وابستگی‌های دیوانه کننده خداوند را سپاسگزاری می‌کنم؟ امروز سرآغازی برای معجزه‌ی رهایی و آزادی از قید و بندهای وابستگی‌ها را با شکرگزاری از خالق مهربان که باعث این تحولات عظیم در من شده‌اند، لحظاتم را جشن می‌گیرم. آیا هنوزهم با درست کردن چرا‌های غیر قابل حل، مغزم را چراگاهی برای آنها کرده‌ام؟
با پذیرش اشتباه، پیروزی آغاز می‌شود!