28 خرداد
میل به رُشد و تغییرات در من، جهت بهتر شدن و بهتر بودن و در نهایت رسیدن به جایگاه رفیع انسانیم خواهد شد که مدنظر اصول خودیاری برنامه است. امروز زنده نگه داشتن خاطرات تلخ و پرداختن به آنها، تنها تلف کردن وقت و اهمیت ندادن به زندگی در امروز است. در حالی که می‌توان از انرژی و وقت امروز به نحو احسن جهت گذراندن امروز سود برد. امروز یادگارهای گذشته‌ام را به دور ریخته‌ام تا خودم را از زیر بار سنگین کینه‌ها و رنجش و نفرت و انتقام رها کنم. خداوندا: به من کمک کن تا درونم را از اندوخته‌های دردآور و غمگین رها سازم. آیا امروز آماده هستم تا از لذتِ بخشیدن خودم و دیگران بهره‌مند شوم؟ آیا دل، محل ذخیره‌ی رنجش‌ها، بدی‌ها و نفرت‌ها است؟ با اینکه می‌دانم حمل رنجش و احساسات منفی بار گرانیست که در ابتدا به خودم صدمه می‌زند، پس چرا آن‌را از روی دوش برنمی‌دارم؟ من با خودم چه دشمنی دارم که خودم را با این رنجش‌ها ملول کرده‌ام. خداوندا: عشق خودت را در من جاری کن، که بتوانم با بخشیدن دیگران خودم را هم ببخشم، من نیاز به توجه تو خالق مهربانم دارم. ای خالق خوبی‌ها، من در راهی قدم گذاشته‌ام که صلاح خودم را نمی‌دانم و راه درست و نادرست را بلد نیستم.
ببخش تا بخشیده شوی!