23 خرداد
امروز آرامشی را که متعاقب زندگی دردآور گذشته‌ام کسب کرده‌ام پاس می‌دارم. سعی می‌کنم امروز عشق و دوست داشتن را جایگزین حالات منفعلانه‌ی گذشته کنم. دوست دارم امروز از زاویه‌ای متفاوت به زندگیم نگاه کنم و بگذارم دیگران هم زندگی کنند. امروز به احساساتم ارزش خواهم گذاشت. سعی می‌کنم رابطه‌ام را با خودم و خداوند بهتر از قبل کنم. امروز به همدردانم خدمتگزاری خواهم کرد. امروز به کسانی که در جلسه به حرف‌هایم گوش خواهند داد می‌گویم که چقدر دوستشان دارم. آیا امروز با راهنمایم در تماس بوده‌ام؟ آیا امروز زندگیم را سخت گرفته و باز هم خودم را زیر سوال برده‌ام؟ خداوندا: به خاطر رهایی از قید و زنجیر بی‌ارزشی و چه‌کنم چه‌کنم از تو سپاسگزارم. امروز می‌دانم که خداوند تنها کسی است، که وابستگی به او، بر‌خلاف سایر عادت و وابستگی‌ها، دارای ارزشمندی و آرامش واقعی است. حتماً بخاطر خواهم سپرد، که از کجا و باچه وضعیتی آمده‌ام. من بیماری دارم که مانند کامپیوتر باید و حتماً برای هرروزم (آبدیت) آماده شوم، ویروس بیماری من بسیار بی‌رحم و خشن است و برای غیر فعال کردن آن، باید فقط برای امروز دستم در دست خداوند و دوستان بهبودی و راهنمایم باشد.
اصول برنامه آسان ولی جدی است!