17 خرداد
قدرت شگفت‌انگیز بی‌اختیاری یک وابسته، به مواد مخدر که در عوالم رؤیا و تخیل و توهم سپری می‌شود را به خاطر می‌آورم، که در آن واحد مغز بیمارم تمام دلایل و بهانه‌های منطقی را رد می‌کرد و به فکر نقش بازی کردن و جلب ترحم خود و دیگران می‌کردم می‌افتم. در همان حال که در رنج و آشفتگی بودم، به فکر کلک زدن و نقشه گول زدن نفر بعدی بودم. امروز اصول برنامه‌ی خودیاری می‌گوید، انرژی حیاتی خود را بیهوده صرف مسائلی نکن که حاصلی برایت ندارد. چون خستگی حاصل از آن باعث افسردگی، خشم و درگیری باخودت می‌شود. امروز بدون وابستگی به مواد مخدر، الکل، قمار و نیکوتین و.... قدرت برنامه و آموخته‌هایم را در امروز متمرکز می‌کنم. خدمتگزاری در گروه باعث افزایش احساس تعلق به گروهی که مثل من مشکل وابستگی دارند، می‌شود. برای اوّلین بار احساس جزئی از یک گروه و کل بودن را تجربه می‌کنم. امروز خداوند را سپاسگزارم که مرا در مسیری قرار داده است، تا با شادمانی و لذت بهبودی و رهایی آشنا شوم. خداوندا: مرا کمک کن تا برای پیشبرد و آموزش اصول جدید زندگی تلاش نموده و آموخته‌هایم را در اختیار همدردانم قرار دهم.
امروز می‌دانم که جزئی از کُل هستم!