14 خرداد
آیا توجه بیش از اندازه به قسمت خالی لیوان و احساسات منفی و وابستگی‌ و هم‌وابستگی‌ها به این دلیل نیست که می‌خواهم توجه و ترحم دیگران را به خودم جلب کنم؟ آیا بهتر نیست به جای تلف کردن انرژی محدودم به مسائل، با دیدی مثبت نگاه کنم؟ امروز من سعی می‌کنم طبق اصول خودیاری برنامه تمام لحظات امروزم را روی بهبودیم طبق اصول، برنامه‌ریزی کنم و برای پُربار کردن آن از راهنما و دوستان برنامه نظر خواهی و مشورت کنم و از تجربه آن‌ها در این موارد بهره ببرم. تا در آخر شب با رضایت و آرامش، ترازنامه‌ی امروزم را بنویسم و خداوند را بابت یک روز موفق شکرگزار باشم. آیا متوجه هستم که خداوند مرا از تمام مواهب طبیعی و نعمت‌هایش و لحظات با شکوه یک زندگی سرشار از مسرت و شادی بهره‌مند کرده است؟ من امروز با کمک خداوند از پیله‌ی تنهایی و احساسات منفی و متأسف بودن به حال خود خارج می‌شوم. سعی می‌کنم با کمک دوستان در حال بهبودی، روز خوبی را طبق اصول برنامه تجربه و احساس کنم. آیا امروز در برنامه‌ی خودیاری به کسی اعتماد کرده‌ام؟ آیا با او تماس گرفته‌ام؟ آیا امروزم را با اصول برنامه زندگی کرده‌ام؟
امروز هدیه خداوند است. هدیه را دریابیم!