نهم خرداد:   دو راه برای زیستن وجود دارد یکی آنکه معتقد باشیم معجزه وجود ندارد دیگر آنکه همه چیز معجزه است .

   در دوران مصرف بر این باور بودم که فقط خداوند می تواند اعتیاد را از من بگیرد. بر این باور بودم که روزی میل به مصرف از میان خواهد رفت و به راحتی قطع مصرف می کنم. با شرکت در جلسات این باور در من شکل گرفت که خداوند نبود که وسوسه مصرف را از من گرفت بلکه شرکت در جلسات باعث از بین رفتن وسوسه گردیده. اما پس از مدتی به این باور رسیدم که نیرویی برتر مرا به سوی انجمن نیکوتینی های گمنام هدایت کرده و لازم است تا اراده و زندگی خود را نیز به او بسپارم.

برای امروز از حضور خداوند در زندگی آگاهم و بابت واگذاری اراده و زندگی به او خوشحالم.