پنجم خرداد ماه
در برنامه الانان دریافتم که نیازمند ایجاد تغییر در خود هستم . بعد از عمری زندگی با بیماری الکلیسم ، در باره خودم بطور مناسب فکر نکردم و نهایتا این که باور نداشتم که هر چیز خوبی میتواند از تلاشهایم سرچشمه بگیرد . من با مشاهده کرم ابریشمی که پسرم داشت . خیلی خوب یاد گرفتم کرم ابریشم موجودی فربه و شکمو است .ولی از بدن خودشان میتوانند چیزهای زیبایی بوجود آورند آنها را در این موضوع انتخاب دیگری ندارند . آنها به دنیا آمده اند تا این زیبایی را خلق یا بیان کنند .....من همچنین میتوانم با تغییر دادن نگرش های خود شکنانه ام برخی چیزهای منفی را به چیزهای نثبت تبدیل منم . من تبدیل به یک موجود انسانی زیبا میشوم . من با این زیبایی های درونم متولد شده ام و اگر فقط به خودم اجازه دهم ، میتوانم آن را به راحتی بیان کنم . برنامه الانان به من آموخت که در زندگیم ، اول عشق را لحاظ کنم و "شکر" که سنگ بنای بهیودی من است ، جذابیتی ناپیدا را با وضوح تمام به عرصه می آورد

یاد آوری امروز

حالا هر روز میتوانم مختصری ابریشم درست کنم و به هر چیزی که دست میزنم آنرا تبدیل به چیز ارزشمندی کنم . من مجبور نیستم که به گذشته زشت خود بنگرم مگر اینکه بخواهم از آن چیزی یاد بگیرم ، یا اینکه برای بهتر کردن موقعیت فعلی استفاده کنم . یا زیبایی هایی را که پشت راز های قدیمیو نگرشهای خوشبینانه پنهان شده است را رها سازم . میخواهم از بابت اینکه آدم با شکوهی میشوم ، خوشحال باشم . " گاهی اوقات لازم است که به چیزی محبوب بودنش را یاد آوری کنیم تا بالاخره خودش از درون شکوفا شود " .