2 خرداد
اصول برنامه‌ی خودیاری به من می‌آموزد که با رُشد معنوی و روحانی پیدا کردن، احساس رهایی و امنیت اجتماعی و اقتصادی و عاطفی در من افزوده می‌شود. کابوس‌های شبانه و ترس از آینده‌ی مبهم، ترس از دست دادن عزیزان، ترس‌های کاذب با به کار بستن اصول خودیاری و اتکال به قدرت مافوق‌تر از من، تنها راه مبارزه با ذهن ترسوی من است. امروز می‌دانم که اگر اشتباهی کردم قادر هستم از نتایج آموزنده آن بهره بگیرم. اگر تصمیم درستی اتخاذ کردم از پروردگار به خاطر انجام آن و رحمتی که در حق من کرده سپاسگزار باشم. امروز با اتکال به خداوند می‌توانم انتخاب کنم. جهت انجام هر کاری به خودم حق انتخاب می‌دهم. اگر از انجام آن ترسی داشته باشم، نتیجه‌ی خوب و بد آن را به خداوند می‌سپارم و خودم سهم خود را که همان تلاش‌های من است، انجام می‌دهم. در گذشته تصمیم‌‌گیری برای من مثل خواب و رویا غیر قابل دسترسی بود. اگر کاری انجام شد توسط دیگران بوده، حتی تصمیم‌گیری توسط آن‌ها انجام می‌شد. امروز از این که حق انتخاب پیدا کرده‌ام و قادرم کاری انجام بدهم، احساس خوبی دارم!
اعتماد به نفس، به آرامی شکل می‌‌گیرد!