28 اردیبهشت: وقتی راه صحیح را انتخاب کنی به هدف خواهی رسید.

وقتی پانزده سال داشتم شروع به مصرف نیکوتین کردم. هیچ چیز برایم خوشایندتر از دیدن شیوه سیگار کشیدن هنر پیشه های مورد علاقه ام نبود. در توجیه سیگار کشیدن کار کشته بودم. پنجاه سال بعد هنوز مصرف می کردم. روش های مختلف مانند تغییر نوع مصرف، هیپنوتیزم، طب سوزنی، مراکز سم زدایی و هر روشی را که تصور کنید برای قطع مصرف امتحان کردم، اما هیچ یک کافی نبود. برای قطع مصرف منتظر چیزی جادویی بودم. از خودم عصبانی بودم اما هرگز امید به قطع مصرف را از دست ندادم.
یک روز اعلامیه اطلاع رسانی جلسه ای را دیدم. شماره تلفن اطلاع رسانی جلسه، زندگی ام را دگرگون ساخت. شروع به شرکت در جلسات نمودم و پس از یک سال موفق به قطع مصرف شدم. هرگز آن شب را از یاد نخواهم برد. شبی سرد زمستانی که آخرین سیگار را کشیدم و عاقبت موفق به قطع مصرف شدم. اکنون در آستانه ورود به سومین سال رهایی از نیکوتین هستم. کلمات قادر به بیان قدرشناسی من از انجمن، بابت رهایی از اعتیاد نیکوتین نیستند.

برای امروز، شادمانم و از زندگی با تمام وجود لذت می برم.