بیست و پنجم اردیبهشت:  من بطور حتم یک معتاد به نیکوتین هستم، چون هنوز بعد از شانزده سال قطع مصرف، وقتی با عده ای سیگاری در یک اتاق هستم عصبی می شوم.

   گاهی فکر می کنم معتاد به نیکوتین نیستم. من سیگار کشیدن را از چهل سالگی آغاز و پس از ده سال طی سه مرحله تلاش ناموفق عاقبت قطع مصرف کردم. بار اوّل پس از شش ماه قطع مصرف لغزش کردم. بار دوّم سیزده ماه طول کشید. بار سومّ با نیکوتینی های گمنام آشنا و اکنون سه سال از قطع مصرفم گذشته است. وقتی کسی را در حال سیگار کشیدن می بینم تحت تاثیر قرار می گیرم. این نمایانگر آنست که هنوز معتاد به نیکوتین هستم. وقتی کسی را در خیابان یا اتومبیل در حال مصرف می بینم هوس مصرف می کنم. وقتی به مشارکت اعضای انجمن گوش می دهم متوجه می شوم من یک معتاد به نیکوتین هستم که فرصت روزانه ای برای رهایی از اعتیاد نیکوتین پیدا کرده ام. من در مسیر بهبودی باقی می مانم تا یادم نرود از کجا آمده ام.

برای امروز از خداوند بابت شناخت اعتیاد و رهایی از آن سپاسگزارم.