قدم ها....
12می.     22اردیبهشت
یکی از روش های گروه خانگی من این است که اولین جلسه هر ماه یکی از دوازده قدم را مطالعه می کنند.هر فرد در مورد اینکه آن قدم برای او چه معنایی داردو چطور به بهبودیش کمک کرده صحبت می کند.بر رسی قدم های متفاوت در هر ماه به من کمک می کند به درک عمیقتری از برنامه نارانان برسم .من از طریق بر رسی دو باره اصول برنامه و اینکه ببینم چطور می توانم این اصول را در زندگی ام بکار ببرم در حال یاد گیری هستم .این سفر اکتشافی و رشد اغلب پوست کندن پیاز را به من یاد آوری می کند.لایه به لایه و گاهی همراه با اشک پوست خودم را  می کنم.من با این کار لایه های آسیب دیده را بر می دارم و می توانم در بهبودی با جلو پیش بروم.من ماه به ماه روی هر قدم تمرکز می کنم و بر داشته هایم را در یک دفتر می نویسم بعد از آن می توانم پیشرفت خود را با سال های قبل مقایسه کنم.
به این باور رسیدم که از طریق قدم ها به آرامش و آسایش می رسم .این قدم ها را در کنار دوستان برنامه ای خود بر می دارم و ما به طور فردی و جمعی به خرد و درک جدیدی هدایت می شویم .از اینکه ساختاری برای اندازه گیری پیشرفت خود دارم سپاسگزارم و احساس خوشبختی می کنم .وقتی در مسیر بهبودی رشد می کنم درک قدم ها به رشد تغییر و بلوغ من کمک می کند.

تفکری برای امروز:
مطالعه قدم ها برایم مهم است چون اساس بهبودی من است می توانم آنها را در رویارویی با تمام مشکلات بکار ببرم .قدم ها هم چنین به من یاد آوری می کندکه مجبور نیستم به تنهایی با زندگی روبرو شوم .من نیروی برتر و خانواده نارانان را دارم.