18 اردیبهشت
تمرین روزانه برنامه الانان کمکی بود تا از دیگران صبور تر شوم ، برای مثال وقتی خودم را بررسی و انگیزه هایم را امتحان کردم همان تصوری را که مشتاقانه در دیگران پیدا میکردم در خود یافتم . وقتی کوتاهی های خود را متوجه میشوی .قبول کردن محدودیت دیگران برایت آسانتر است . اکنون میدانم که افکارم تغییر یافته و رفتارم بی ثبات است اگر درک من از خودم تا این حد نامنظم است پس چگونه میتوانم به درک خود از دیگران مطمئن باشم ؟ واقعا نمیدانم که دیگران چگونه فکر میکنند . چه احساسی دارند یا چه کاری انجام میدهند . بنابراین دیگر نمیتوانم عجول بودن خودرا توجیه کنم . تمرین مداوم و منظم اصول برنامه باعث شد در مورد خود احساس خوبی پیدا کنم و به من فرصت داد تا در مورد دیگران با ملاحظه و درک بالاتری رفتار کنم .

یاد آوری امروز

.جلسات ، گامها ،اصول و پیروی از الانان قدرت مرا در برقراری ارتباط با دیگران بالا برد . برای بهبودی امروز ،تعهدات خود را احیاء خواه . "مطالعه جدی و مداوم برنامه الانان آنهم به طور عمیق به ما کمک میکند تا صبورتر ، مطمئن تر و دوست داشتنی تر باشیم و به ما یاد میدهد تا همان طور که قصورات شخصیتی خود را برطرف میکنیم اشتباهات دیگران را بپذیریم "