16 اردیبهشت
در یک گرد باد تنها نباید منتظر باد های وحشتناک باشیم ، بلکه باید منتظر آن چیز هایی که باد ها با خود بر میدارند .و در سر راه ما قرار میدهند .نیز باشیم . همانند یک گرد باد . الکلیسم نیز مشکلاتی از جمله مشکلات جنسی ، روانی ،جسمی ،بیماری ، بدهی ، زندان و حتی مرگ به همراه خود دارد . بعضی از این مشکلات ممکن است آنقدر شرم آور باشند که جرات حرف زدن در مورد آنها را به خودم ندهیم . اما در الانان یاد گرفته ایم که ما به اندازه راز هایمان بیمار هستیم . و تا زمانی که آنها را به روشنایی سوق ندهیم گرفتارشان می مانیم . بسیاری از ما فکر میکنیم بهتر است راز خود را با شخصی که بتوان به او اعتماد کرد ، یا شخصی که بیماری الکلیسم را درک میکند مطرح کنیم . در الانان اعضای زیادی وجود دارند که بدون توجه به اینکه ممکن است چقدر احساس نا امیدی ، متفاوت بودن یا شرمندگی کنیم آماده شنیدن و کمک کردن هستند ، چرا که آنها درست در شرایط بحرانی ما قرار داشته اند .

یاد آوری امروز

اوقاتی که میخواهم بیش از همیشه راز هایم را مخفی کنم اکثرا زمانی است که نیاز دارم آنها را با دیگران سهیم شوم . زمانی که با شرایط سختی مواجه شدی به خاطر بیاور که قدرت برتر از طریق تو با دیگران صحبت میکند و تو به تنهایی با آنها روبرو نخواهی شد . " ما از بودن با یک مشکل به این اعتماد درونی میرسیم که مهم نیست در زندگیمان چه اتفاقی می افتد ، ما قادر به روبرو شدن با آن ، دست و پنجه نرم کردن با آن و یاد گیری از آن هستیم چرا که همواره قدرت برتر به ما کمک می کنید