15 اردیبهشت
تا بحال در مورد کار کردن بر روی برنامه زیاد صحبت کردیم . در واقع کاری که ما انجام میدهیم تمرین آن چیزی است که فرا گرفته ایم . این درست مثل یاد گیری زبان دوم است . یک دانش آموز کتابها را میخواند و در کلاسها شرکت میکند . اما اینها فقط به او دانش تکنیکی میدهد . برای قادر بودن به استفاده از زبان باید در اطراف کسانی باشند که به این زبان صحبت میکنند و آنرا می فهمند . او گفت و شنود را در طول خواندن تمرین میکند اما اگر همین طور ادامه دهد، یاد گیری تبدیل به مهارتی طولانی مدت میشود . بسیاری از ما چنین هستیم ، با دانش کم و کج فهمی های زیادی شروع میکنیم . به جلسات میرویم ، در مورد الکلیسم چیز هایی یاد میگیریم و بافت الانان را بررسی میکنیم . اما برای اینکه واقعا قادر به استفاده از این روش باشیم وقت ، صبر و کوشش زیادی لازم است . ما وقت خود را در کنار افرادی که به زبان الانانی ها صحبت میکنند بخصوص آنهایی که قوانین الانان را به شدت در جای جای زندگیشان حاکم کرده اند می گذرانیم . به این ترتیب در راه زندگی الانان غوطه ور میشویم تا تبدیل به طبیعت دوم ما میشود . بعد ها به این دلیل که فورا عوض میشویم فرصت های زیادی برای یاد گیری و تمرین خواهیم داشت .


یاد آوری امروز

.اگر میخواهم در بکار گیری برنامه الانان موفق شوم ،بایدبیش از گهگاهی رفتن به جلسات تلاش کنم . باید آنها را بپذیرم و بطور مداوم تمرین کنم . "ما با توجه به آنچه که مداوما انجام میدهیم هستیم . عالی بودن یک عمل نیست بلکه یک عادت است".