رهاکردن.
4. می.   14اردیبهشت
نمی دانم آیا رها کردن را یاد گرفته ام یا یاد خواهم گرفت.
اخیرا روی خودم تمرکز کرده ام نه روی معتاد .به نظر می رسد این کار کمکم می کند.قبل از نارانان همیشه ذهنم در هر دقیقه کیلومترها حرکت می کرد.امروز دیگر مثل گذشته احساس آشفتگی روحی نمی کنم.هنوز رنج هایی وجود دارد ولی مثل قبل بر من غلبه نمی کند.

بارها کردن یاد میگیرم روی خودم تمرکز کنم .ممکن است به نظر بعضی ها این کار بیرحمی باشدولی آنها درک نمی کنند و نمیدانند که اگر احساسات کنترل نشود می تواند ما را نابود کند.نمی دانند تا زمانی معتاد خودش کمک نخواهد نمی توان کاری برایش انجام داد.
احساس می کنم تصمیم من برای رها کردن نشانه این است که بلاخره اصول نارانان در من شروع به کار کرده است.درک می کنم که می توانم رها کرده و در مسیر زندگی ام حرکت کنم پسرم را دوست داشته باشم و از موادی که مصرف می کند متنفر باشم.گاهی فکر کرده ام که شاید هرگز به این موقعیت غلبه نکنم ولی یاد می گیرم چطور با این شرایط وحشتناک زندگی ام کنار بیایم .از خدا می خواهم کمکم کند تا کاملا رها کنم و بتوانم بهبودی را ادامه  دهم.

تفکری برای امروز:
اگر طرد کردن را به رها کردن با عشق تبدیل کنیم حتی اگر به طور کامل انجامش ندهیم می توانیم پیشرفت کنیم.تلاش روز به روز و به مرور سر انجام مرا کاملا آماده می کند تا نقص هایم را بر طرف کنم.