10 اردیبهشت
یکی از اثرات اعتیاد این است که اکثر ما استعداد ها،احساسات ، موقعیتها و آرزوهای خود را انکار کرده یا بی ارزش می پنداریم . با کمک الانان یاد میگیریم خود واقعی خویش را شناخته ، بدان ارزش گذارده و بیان نماییم . خلاقیت راه موٍٍءثری برای شناخت خود است . انرژی روحانی حیات مارا تضمین میکند . راهی است برای جایگزینی افکار منفی با افکار مثبت . هریک از ما مملو از تخیلات و تصورات است اما اغلب برای یافتن و استفاده از آن نیاز به تمرین داریم . گرچه هرکاری که انجام می دهم نوعی خلاقیت است : ساختن یک کتابخانه شخصی ، امتحان و استفاده از یک ادویه جدید در غذا ،یافتن راه حل های مالی متفاوت ، نقاشی ، حل مسائل ، ضرب گرفتن روی میز انرژی خلاق در خود ما و اطراف ما وجود دارد ، چه یک شاهکار بوجود آوریم یا لباس اطو شده ای را تا کنیم . هر عمل واقعی تعهدی برای زندگیمان است . برنامه مشوق ما برای یافتن و درک دستاوردهایمان و زندگی کردن برای امروز است .وقتی چیزی را خلق میکنیم ، خود سازی کرده و یاد میگیریم کاری که انجام میدهیم اهمیت و ارزش دارد .

یاد آوری امروز


امروز از هدیه با ارزش تخیل استفاده میکنم . بدین ترتیب منفی بافی ، شک و تردید به خود و ترس را کنار گذاشته و در عوض از زندگی لذت می برم . " با آنچه داری و در جایی که هستی کاری را که میتوانی انجام بده .