شهامت تغییر....
16آوریل.   27فروردین
کمکی که قدم چهار می تواند انجام دهد شگفت انگیز یافتم.قدم چهار به افراد کمک می کند تا بتوانند چگونگی و واکنش عکس العمل های خود را در مقابل چالش های زندگی ببینند.این قدم باعث شد بفهمم که عکس العمل من به هر پیشامدی فقط توسط من و به کمک نیروی برترم کنترل می شود.فهمیدم که من قبلا به خشم و عجله اجاز می دادم که چگونگی واکنش مرا در موقعیت های پیش آمده کنترل کنند و من نیاز داشتم روی آن نواقص شخصیتی کار کنم.تغییری که در من ایجاد شد عمیق بود.
به خاطر قدم چهار احساساتم نسبت به معتادتغییر کرد.قبلا وقتی او را جایی می دیدم خشمگین می شدم.حالا می فهمم خشم در مسیر بهبودی مطلقا کاری انجام نمیدهد .از وقتی که نسبت به او خشمگین نمی شوم تفاوت هایی را در خودم واو مشاهده کرده ام.یکی ازفواید این تغییر این است که دیگر به خاطر خشمم بد خلق نیستم.اکنون قادرم به سمت چیزی که همیشه دنبالش بوده ام بروم....آرامش !!!
از لحاظ جسمی٫روحانی و احساسی حس بهتری دارم .دیگر معده درد ندارم فشار خونم بالا نمی رود و می توانم از تابش خورشید در زندگی ام سپاسگزار باشم:در واقع چند روز پیش توانستم آواز زیبا و سحر انگیز پرنده ای را بشنوم.
با کار کرد قدم چهار کار های زیادی انجام می دهم .خواستار آرامش و هدایت نیروی برترم هستم.هم چنین درک می کنم که معتاد فردی است که رنج می کشد و سزاوار هم دردی است.

تفکری برای امروز:
من از نیروی برترم سپاسگزارم که کمکم کرد تا برنامه نارانان را بپذیرم وبه من نیرو و شهامتی داد تا قدم چهارم را انجام دهم.من دیگر مثل قبل عجول ٬خشمگین و عصبانی و پر تنش نیستم...