کلمه ای که باید فراموش کنی "سرزنش"

خیلی طول می کشد تا ببینی که احساسات آشفته چگونه قربانی ات می کنند. این موضوع را درباره دیگران سریع متوجه میشویم، اما درباره خودمان خیلی طول می کشد. با اینکه خیلی دردناک و سخت است، اول از همه باید بپذیریم که بسیاری از این نقصانها را داشته ایم. وقتی که به دیگران مربوط میشود باید واژه"سرزنش" را از صحبت ها و افکارمان پاک کنیم.(دوزاده گام و دوازده سنت)
وقتی به گام چهارم رسیدم، به دنبال راهنمایی های کتاب جامع،متوجه شدم که فهرست کینه هایم پر است از قضاوتها و سرزنش دیگران بخاطر اینکه نتوانستم موفق شوم و توانایی هایم را نشان دهم .همچنین فهمیدم احساس متفاوتی داشتم ، چون سیاه بودم.همچنانکه روی مراحل مختلف کار می کردم، یادگرفتم که همیشه مشروب می خوردم تا از شر آن احساسات خلاص شوم . این فقط زمانی بود که هشیار شدم و بر روی دفترچه یادداشتم کار کردم، به این ترتیب دیگرهیچ کس را سرزنش نکردم.