هفتم فروردین
فقط برای امروز نیم ساعت با خودم خلوت می کنم و آرام خواهد بود . .....چقدر گفتنش راحت بود تا وقتی که واقعا سعی کردم آنرا انجام دهم . فهمیدم که حتی چند دقیقه تنها بودن چقدر سخت است چه رسد به 30 دقیقه دور ماندن از برنامه شلوغ روزانه ام . پس با 5 دقیقه شروع کردم . به تدریج موفق شدم ،10 دقیقه ،20 دقیقه و بعد 30 دقیقه با خودم خلوت کنم . این نیم ساعتها به طرز شگفت آوری سلامت عقل را بمن باز گرداند . در طی این زمانهاکه بیشتر به دعا و مکاشفه می گذرند من آرامش و قدرت خدای خودم را لمس میکنم . در نهایت یاد گرفته ام که خودم را تحمل کنم و حتی از با خود بودن لذت ببرم . حالا به هر قیمتی که شده ،هر روز به این نیم ساعت برای نگاه کردن به زندگیم احتیاج دارم . با آرام نشستن در اوج تلاتم و در حین پریشانی احساس میکنم که تنها نیستم . اگر فرصت دهم نیروی برترم پیام را به من میرساند.

یاد آوری امروز

من آنقدر به خود اهمیت میدهم که نیم ساعت وقت استراحت به خود می دهم . ولی اگر این مدت بیش از آنچه در توانم باشد هم ایرادی ندارد هر چقدر بتوانم به خودم فرصت بدهم یک قدم به جلو است . اگر بتوانم چرخ گردان را حتی برای چند دقیقه از حرکت باز نگاه دارم نیروی برترم همه چیز را در دست خود گرفته و مرا در مسیر درست قرار می دهد .
استراحت کن . مزرعه ای که استراحت کرده محصولی زیبا می دهد