22 اسفند
امروز در کنار یاران برنامه‌ای تجربه‌ی مشارکت در امور خانه و کمک به همسرم را در میان می‌گذارم. امروز با رهایی از دنیای تخیل و توهم که مرا بی‌هدف به دنبال سرزمین‌های خیالی سرگردان می‌کرد، به واقعیات چنگ می‌اندازم و از آنها فرار نمی‌کنم. می‌خواهم یک بار برای همیشه بدانم واقعیت چیست تا از بلاتکلیفی رها شوم. امروز می‌خواهم مثل سایر بندگان خداوند از یک زندگی طبیعی و واقعی برخوردار شوم و از آن لذت ببرم. امروز می‌خواهم به کمک خداوند غرورم را از آسمان به زیر بکشم و او را از بلندپروازی منع کنم و پایم را روی زمین محکم بگذارم و اجازه دهم تا خداوند از من موجودی سازنده بسازد، تا در راه عشق خودش به دیگران درآورد. امروز مشکلات من کسب دانش برنامه و زندگی و آگاهی من از اصول روحانی و معنوی برنامه و احساس و درک خداوند در زندگی به‌خاطر کسب انرژی برای ادامه دادن به زندگی و گرداندن آن می‌باشد و من با دعا و مراقبه خواهان یاری و کمک از حضورش می‌باشم. من به عنوان انسان نیاز به خداوند دارم، مثل نیازم به هوا.
به خاطر همه چیز از خداوند شاکرم!