21 اسفند
ما به ناچار دست از وابستگی به مواد مخدر و الکل یا نیکوتین کشیدیم، چون اگر این کار را نمی‌کردیم به زودی به مرگ تدریجی و عذابی بزرگ می‌مردیم. امروز مشکلی به نام مواد مخدر یا الکل یا نیکوتین و روانگردانها ندارم. مشکل من عادت و وابستگی و هم‌وابستگی‌های دیگری است، که به راحتی مرا اسیر کرده است. مثلاً هم‌وابستگی عاطفی، وابستگی اجتماعی، وابستگی مادی و ... آیا امروز از خداوند برای رهایی از سایر عادتها و وابستگی و هم‌وابستگی‌ها تقاضای کمک کرده‌ام؟ آیا می‌دانم که تنبلی یکی دیگر از وابستگی‌های مشکل‌ساز من بوده است، که می‌تواند زندگی مرا آشفته‌تر کند؟ آیا وابستگی و اعتیاد جنسی من به من اجازه می‌دهد که به خودم و برنامه‌ام برسم؟ امروز برای رها شدن از تمامی بارهای سنگین عادت و وابستگی و هم‌وابستگی‌ها که مانع رُشد و تغییرات در من در جهت بهبودی می‌باشند، از خداوند طلب یاری می‌کنم. خداوندا: به من در جهت وفاداری به عهد و خیانت نکردن و برطرف کردن غرور و جاه‌طلبی‌ام کمک کن، تا آنها را تسلیم خداوند ‌کنم!
به خاطر سلامتی‌ام از خداوند سپاسگزارم!