نیروی برتر....

9 مارس     19  اسفند


همیشه به یک نیروی برتر اعتقاد داشته ام اما هرگز به محکمی حالا که عضوی از نارانان هستم نبوده است .با شرکت در برنامه بود که دو باره قبول کردم که اگر بخو اهم چالش های زندگیم را به نیرویی بزرگتر از خودم بسپارم لازم است بتوانم اراده ام را کنار بگذارم و اجازه دهم اراده خداوند آشکار شود .این به معنای آن است که قدم سه در فکر من حک شده است .با دو عزیز معتاد در زندگیم تمام بار مسولیت آنها را به عهده گرفته بودم و اجازه نمی دادم عواقب سو مصرفشان را تجربه کنند.همیشه به جای اینکه اجازه بدهم نیروی برتر شان به آنها کمک کند تلاش می کردم زندگی شان را اداره یا درست کنم .در آن دوران بینش خود نسبت به خواست خدا را از دست داده بودم.
اکنون برنامه نارانان را برای زندگی پذیرفته ام می توانم روی آن تمرکز کنم و آنچه را برایم بهترین است انجام دهم.حالا می توانم تشخیص دهم زمانی که شرایط مطابق میل من پیش نمی رود آن را رها.کرده و به نیروی برترم بسپارم .یکی از جمله های مورد علاقه من :"این به صلاحم نیست"می باشد که در روابطم با بچه ها ،همسر ،اعضای خانواده ،دوستان ،همکاران و هر فرد دیگر در زندگیم کار برد دارد.

 

تفکری برای امروز:

برنامه نارانان به من یاد داد ه که فقط می توانم زندگی خودم را اداره کنم.اعتماد داشتن به یک نیروی برتر و جدا شدن از مشکلات فرزندانم مرا قوی تر ساخته و پسرانم یاد گرفته اند که مستقل باشند.