17 اسفند
امروز با دعا و نیایش در حضور خداوند به رابطه‌ی خودم در کمک در سطح بزرگتری از زندگیم مثل رفع مشکلات و حل مسائل غیرقابل حل، بیماری لاعلاجم، شرایط اقتصادی و اجتماعی، تا ساده‌ترین امور مثل تعیین رنگ لباس و یا نوع غذا خواست او را خواهان هستم. امروز از حضور مقدس خداوند تمنا دارم، تا یک یک نواقصم را که سد راه ارتباط با او می‌باشد را برطرف کند. تا در خدمت خود و او و خلق او باشم. امروز نمی‌خواهم با تهیه‌ی لیستی بی سر و ته و یا راه‌حل‌های بی مورد به خداوند دستور اجرا دهم. امروز قدرت من از دعا کردن و حرکت و عملکرد با کمک خداوند در مسائل و امور عادی و مشکلات خود را رفع و حل کنم. امروز اراده و خواست خداوند به اراده و خواست من کمک می‌کند تا در مسیر صحیحی حرکت کنم. امروز باور دارم که مشکلات پیام و دستوری از جانب خداوند است و من هم به دیده‌ی احترام به آنها نگاه می‌کنم و تا می‌توانم در رفع آنها تلاش می‌کنم و اگر موفق نشدم با قبول این واقعیت که من تلاش خود را کرده‌ام و اگر موفق نشده‌ام، خواست خداوند است و از او برای حل آن کمک می‌خواهم.
آیا امروز دعای خود را خوانده‌ام؟