16 اسفند
مادامی که باور دارم، تا می‌توانم به تنهایی و با قدرت و اراده‌ی خود و هوش و نیروی فردی مشکلاتم را حل کنم دریچه‌های کمک خداوند را به رویم بسته‌ام. چون هیچ نیازی به کمک کسی ندارم و از کمک‌های خداوند هم سود نمی‌برم. امروز می‌دانم غرور کاذب و مدیریت شبکه‌ی انکار تنها ابزارهایی هستند که مرا از خداوند بی‌نیاز می‌کنند و می‌توانند مرا با قدرت پوشالی خودم در انزوا قرار دهند. وابستگی من به قدرت و هوش فردی یک واقعیت شومی است، که سال‌ها مرا در تارهای تنهایی اسیر کرده بود. تا زمانی که خودم نقش خداوند را بازی می‌کردم زندگیم آشفته و سر درگریبان و بیچاره بودم. آیا می‌دانم تا وقتی خودم در رأس قرار دارم هیچ نیازی به راهنمایی از خداوند ندارم؟ امروز می‌دانم که برای طی کردن مسیر ناشناخته زندگی نیاز به راهنمایی قدرت برتر از خودم دارم، که خودش بلد راه است و می‌تواند مرا کمک و یاری کند. نیاز من برای کمک و راهنمایی و انجام خواست و اراده‌ی خداوند در زندگی تنها کلید موفقیت است. آیا می‌دانم که در مقابل راه‌حل‌های من، راه‌حل خداوند بهترین است؟
دست از قدرت پوشالی بردار!