15 اسفند
امروز اصول برنامه‌ی خودیاری قدمها به من می‌آموزد که چگونه ماهیگیری کنم، تا بتوانم برای خودم ماهی بگیرم. امروز اصول برنامه به من می‌آموزد که من با اجرای آن می‌توانم در صلح و آرامش با خود و دیگران زندگی کنم و بدون اینکه احساس سرخوردگی و شکست و پشیمانی از اشتباهات گذشته داشته باشم. با اعتماد به نفس و عزت نفس داشتن که از هدیه و ارمغان رعایت اصول خودیاری قدمهاست و با داشتن آن می‌توان به آسودگی و بدون درگیری با خود و دیگران زنده بود. امروز می‌دانم که فاصله من با خوشبختی و بدبختی فقط یک تصمیم‌گیری اشتباه و یک احساس درونی می‌باشد. چه چیزی تضمین می‌کند که من این اشتباه را نکنم؟ امروز با تجربه‌ی دوستانی که خداوند به آنها ترحم کرد و دوباره بعد از لغزش کردنشان زنده ماندند به جلسات آمده‌اند. گوش می‌دهم همه‌ی آنها می‌گویند ما اصول را به شوخی گرفته بودیم و به جلسات نمی‌آمدیم، قدم کار نمی‌کردم، راهنما نگرفته بودیم و با کسی ارتباط برقرار نمی‌کردیم و به جلسات به صورت کلوپ نگاه می‌کردیم و ...
در مسیر بهبودی به تابلوهای خطر نگاه کن!