29 بهمن
هر فردی که نقشی در زندگی امان ایفا می کند ممکن است چیزهایی برای آمو ختن به ما پیشنهاد دهد. دیگران می توانند آینده ما باشند، در حالیکه منعکس کننده بهترین و بدترینن ویژگی های ما هستند. آنها می توانند به ما کمک کنند تا در جریان تقابلهایی ( تضادهایی ) از گذشته که هرگز حل نشده اند کار کنیم. آنها می توانند بعنوان یک کاتالیزورگر عمل کنند بطوریکه بخش هایی از خودمان را که نیاز به حضور یافتن در سطح دارند را فعال می کنند، به گونه ای که برای آنها حضور میابم. همگی بهم متصل هستیم این نیروی عظیم ماست. بنابراین وقتی که ما با مشارکت کردن فردی در جلسه صبر و شکیبایی را رشد می بخشیم، یا از بی توجهی فرد مورد علاقه مان ناراحت می شویم یا احساس می کنیم تواناییی از عهده بر آوردن انتخاب فرد دیگری را نداریم این امکان را در نظر خواهم گرفت که معلم من یا آیینه من جلوتر از من قرار گرفته است و از نیروی برترم می خواهم تا به من کمک کند تا مواهب آنها را دریافت کنم.

 

یادآوری امروز
یکی از دلایلی که به الانان می آیم بهبود بخشیدن سلامتی و ارتباط دوستانه ام با خودم و دیگران است من تشخیص می دهم که به دیگران نیازمندم من آنچه را که نیروی برترم امروز برایم می آورد خوشامد خواهم گفت: نی ها به تنهایی ضعیف و شکننده هستند، اما وقتی با هم پیچیده می شوند انقدر قوی و محکم می شوند که جدا نمی شوند.