25 بهمن
وقتی تلاش می‌کنم امور را طبق روش سلیقه‌ای خودم اجرا کنم، جز شکست و ناامیدی بهره‌ای نخواهم برد. امروز سعی می‌کنم به جای تلاش بی‌نتیجه‌ی حل مسائل آنها را رها کنم و بگذارم با روش و اراده‌ی خود مشکل را رفع و حل کند و من با اطمینان خاطر نیرو و انرژی خود را صرف برطرف کردن نواقص شخصیتی و بهبودی و امور عادی زندگی خود کنم. امروز با دعا و مراقبه کردن از خداوند خواهش می‌کنم. که اراده و خواست خودش را بر روی زندگی من اجرا کند و قدرتی به من عطا فرماید، تا از پس انجام آن برآیم. آیا متوجه هستم که من مشکل بیماری عادت و وابستگی دارم و نیاز است برای رفع آن یک برنامه‌ریزی مستمر و هر روزه بکنم، تا از پس آن برآیم. کسانی در برنامه‌ی خودیاری موفق هستند. که دائم در جلسات و مشارکت‌ها شرکت می‌کنند و بهبودی خود را در رأس همه‌ی برنامه‌های خود قرار می‌دهند. زندگی در نزد یک وابسته ارزش واقعی خود را ندارد. با ساده‌ترین فکر و رفتار خودش را به‌خطر می‌اندازد. آیا ارزش زندگی و بهبودی خودم را می‌دانم؟ آیا من قدر برنامه را می‌دانم؟
زندگی طبق اصول برنامه ارزش دارد!