انتظارها در مقابل تقاضاها

به ناخودآگاه همه بفهمانید که بدون کمک دیگران میتواند بهبود یابد.فقط کافیست به خدا توکل کند و دلش را صاف کند.(الکلی های گمنام)


کنار آمدن با انتظارات دیگران از موضوعاتی است که همیشه درجلسات مطرح می شود. انتظار زیادی نیست که بخواهم پیشرفت کنم، اتفاقات خوب در زندگی ام بیفتد و دیگران با من خوش رفتار باشند .وقتی خواست دیگران جای انتظاراتم را می گیرد دچار دردسر می شوم .از آرزوهایم فاصله میگیرم و اوضاع طوری می شود که دوست ندارم،زیرا مردم گاهی حالم را می گیرند. تنها سوال این است : "می خواهم چه کار کنم؟ " یکسره دلم برای خودم بسوزد و خشمگین باشم؛ تلافی کنم تا شرایط بد از بدتر شود؛ یا به خدا توکل کنم تا درهای رحمتش را براین زندگی نکبت بار بگشاید؟ آیا آنچه را باید بیاموزم از او درخواست می کنم ؛ آیا به انجام کارهای درستی که می دانم چگونه انجام دهم، ادامه می دهم، هر چه که باشد؛ آیا بی درنگ ایمان و رحمتی که شامل حالم شده را با دیگران تقسیم میکنم ؟