24 بهمن
امروز می‌دانم که مشکلات به هر شکل توانایی دارند، تا مرا دچار دردسر کنند. آیا مشکلات قدرت به هم زدن آرامش من را دارند؟ آیا من خودم اجازه رُشد به آنها را می‌دهم؟ امروز اصول برنامه‌ی خودیاری قدرت و توانایی آن را دارد، که مرا به مرور در مقابل مشکلات و اتفاقات قدرتمند کند. امروز مشکلات می‌توانند با یک موضوع ساده مانند. قبض تلفن یا ترکیدن لوله‌ی آب منزل، اتصالی برق پریز، خرابی رادیو یا تلویزیون و یا دعوای خانوادگی و... خودنمایی کرده و مرا دچار دردسر کند. امروز متکی بودن به قدرت و اراده‌ی خود برای حل مسائل روزمره و رفع کردن مشکلات کافی نیستند، بلکه پذیرش شرایط و اتکا به اراده و قدرت خداوند می‌تواند، ما را در رویارویی با مشکلات موفق نماید. آیا انتظار داریم همه‌ی مشکلات یکباره رفع شوند؟ می‌دانم که خیلی از مشکلات پیش آمده قابل رفع شدن نیست و تنها می‌توان با پذیرش آن مشکلات، از آزار آن رها شد. مشکلاتی مثل مرگ عزیزی یا بلایی مثل تصادف و یا سیل و زلزله و ... خداوندا: به من قدرت رویارویی با مشکلات را عطا فرما!
زندگی بدون مشکلات معنا ندارد!