20 بهمن
گاهی اوقات فکر می کنم چون مدتهاست به الانان می آیم پس نباید مشکل زیادی داشته باشم. وقتی که مشکلات بروز می کنند، احساس می کنم که چیزی در مورد من یا برنامه در اشتباه است. در واقع، در بعضی روش ها من مشکلات بیشتری از همیشه داشته ام، نمی دانستم که چطور فرد الکلی را تثبیت کنم. ( زندگی من کاملاً کشتارگاه بود، اما سوگند می خورم که فرد خوبی هستم.) امروز کمی دانم که نمی توانم هیچ شخص دیگری را کنترل کنم و با خودم روزانه تلاش کردم تا یک زندگی غنی تر و با معناتری را جستجو کنم. ریسک کردن، مواجه شدن با ترسها، ایجاد تغییرات و صحبت کردن مرا در متن زندگی قرار می دهد. من موظف هستم تا از موانع موجود در اینجا و هرجایی عبور کنم، گاهی اوقات زندگی اهداف مطلوب مرا دنبال نمی کند. من مغلوب شده و می خواهم از زیر پوشش ها و مخفی شدن آزاد شوم. در چنین مواقعی این مطلب به من یادآور می شود که الانان مشکلات را دور نمی کند، اما بینش و شهامتی به من می بخشد تا موانع را از سر راه بردارم.


یادآوری امروز

در برخورد با مشکلاتم آنچه که مهم می باشد، تمایل در بکارگیری ابزارهای بهبودی می باشد نه مدت حضورم در الانان. وقتی که الانان مصونیت از مشکلات را عرضه نمی کند، یک راه درست برای از عهده بر آمدن آنها پیشنهاد می کند.
« مشکلات اغلب ابزارهایی هستند که خداوند برای درک چیزهای بهتر ما را با انها آماده می کند.»