19 بهمن
اگرچه راههای زیادی برای رام کردن اسب وجود دارد، اما نقطه نظر عمومی بر این است که: تنها چیز مهم به هم نریختن تعادل روحی اسب است. کره اسب، توله سگ و بچه های کوچک مملو از احساسات خوش زندگی هستند. برای خوشی من چه اتفاقی رخ داده است؟ الکلیسم که هر نقطه از زندگی منو لمس کرده، روح مرا ویران کرده است. الانان، حمایت ، راهنما، قدم ها وسنتهای دوازده گانه ای به من میبخشد ، که به من اجازه میدهدتا روح شکسته خود را بهبود بخشم. بهبودی من وقتی شروع شد که جنگ کردن با خدایی را که به روح فراموش شده من احترام میگذاشت را پیدا کردم. آن خدایی است که میتواند مرا به خود واقعی ام برگرداند.
امروز خالصانه تلاش می کنم تا در شبدرها گردش کنم، طغیان نکنم و برای سرزنده بودنم جشن بگیرم. این راهی است که خداوند خود را لمس می کنم.

یادآوری امروز

بگذار امروز برای خوشی روحم جشن برپا کنم.به نوبه خود مانند یک بچه حس کنجکاوی، شگفتی، شوق و لذت خود را حفظ می کنم.ممکن است لمس کردن آنرا به دست نیاورده باشم،اما میدانم که هنوز وجود دارد.من مشکلاتم را برای مدت کمی کنار خواهم گذاشت و آنچه را بطور اساسی به معنای سرزنده بودن می باشد را تصدیق میکنم.
« زندگی برای من یک شمع کوچک نیست.بلکه مشعل تابانی است که آن را لحظه ای در دست نگاه میدارم و می خواهم که آن را تا حد امکان روشن و تابان حفظ کنم، قبل از بدست گرفتن آن برای نسل ها و دوره های آینده.»