19 بهمن
پس از سال‌ها زندگی در کنار اصول برنامه و دقت در آن دریافتم، که من نه تنها در مقابل بیماری وابستگی خودم ناتوان هستم. بلکه قادر نیستم کسان دیگر را هم در مقابل وابستگی‌ها آشنا سازم. امروز می‌دانم که توانایی من بسیار محدود و انرژی کسب شده هر روزه برای 24 ساعت دوام دارد. اقرار به عجز و ناتوانی در برابر وابستگی‌ها و کنترل دیگران و تغییر دادن شرایط و دنیا نه تنها ما را به درماندگی نمی‌کشد، بلکه تسلیم بدون قید و شرط پیروزی است. امروز قادر نیستم کسی را نجات بدهم فقط امکان آن را دارم که تا تقسیم تجربیات شخصی خودم و دعا کردن بتوانم در مسیر بهبودی به کسی کمک کنم. آیا هنوز هم نقش خداوند را بازی می‌کنم؟ امروز سعی می‌کنم تنها با امکانات و تجربیات خودم به یک تازه‌وارد به گونه‌ای کمک کنم. که وی حق انتخاب داشته باشد. امروز آغوش خود را به روی همدردی می‌گشایم و با بوسیدن و نوازش وی شاید مقداری از درد وی را تسکین دهم. تا در محیطی امن و مطمئن تصمیم خودش را بگیرد. من هرگز نیروی‌برتر کسی نمی‌شوم و اجازه نمی‌دهم کسه هم نیروی‌برتر من شود.
فقط انتقال تجربه!