سیزدهم بهمن:   بخشایش یعنی واگذاری و دریافت زندگی.

   وقتی با این برنامه آشنا شدم چیزهایی در مورد مشخص کردن حد و مرزها شنیدم. اصلاً نمی دانستم منظور از حد و مرزها چیست. کدام حد و مرزها را می بایست مشخص می کردم و چگونه می توانستم وارد حریم دیگران نشوم؟ من جزوه ای عالی درباره همین مرزها به دست آوردم اما به هنگام مطالعه آن سردرگم شدم اما به تدریج معنای آن را دریافتم من متوجه شدم که با احساس خشم و یا درد می توانم مرزهای خود را تعریف کنم. در ادامه بهبودی آموختم که حد و مرزها با شرایط و موقعیت زمان تغییر می کند. به مرور شروع به درک این موضوع کردم که لازم نیست همیشه با حد و مرز و عقاید دیگران موافق و یا آنان با عقاید من موافق باشند، اما لازم است تا به عقاید آنان احترام بگذارم. دریافتم هیچ کس به غیر از خودم مسئول ارتباطات و مشخص نمودن حد و مرزهایم با خود و دیگران نیست. من نباید کسی را که وارد حریم شخصی ام می شد سرزنش می کردم بلکه لازم بود به نقش خود نگاه کنم.

برای امروز، مسئولیت حد و مرزهای خود را برعهده می گیرم و به حریم و حقوق دیگران احترام می گذارم.