یازدهم بهمن:   بالاترین معرفت، قلبی عاشق است.

   مسئولیت پذیری برایم امری مشکل بود. اعتیاد پسرم به مواد مخدر مرا وادار نمود تا در یک برنامه دوازده قدمی شرکت کنم. او نیز در یک برنامه دوازده قدمی دیگر شرکت داشت. شنیده بودم که آنان گرد هم می آیند و در مورد اعتیاد مشترکشان مشارکت می کنند و بدینگونه مسئولیت پذیری را به اجرا در می آورند. برای من همیشه پذیرش مسئولیت رفتار خود و مقصر دانستن دیگران تولید اشکال نموده است. آیا وقتی کسی در مورد کسی یا چیزی مشارکت می کند نقش من در آنجا چیست؟ آیا می بایست فقط یک شنونده باشم؟! یا اینکه پیشنهاد کنم که نگاهی هم به نقش خود بیندازد؟ بسیاری اوقات در مشارکت ها به سادگی احساس طرف مقابل را درک و آن را با تجربه مشابه خود می توانم مقایسه کنم. در اینگونه مواقع دشوارترین کار برای من این است که تجربه مشابه خود را با او در میان نگذارم.

برای امروز، برای کمک به تغییر دیگران هشیار خواهم بودم.