10 بهمن
همه‌ی ما به گونه‌ای متفاوت دارای بلایی جانسوز و خانمانسوز به نام وابستگی هستیم، مثل مواد مخدر، نیکوتین، الکل، قرص‌های روانگردان، پول، اتومبیل، خانه، کار، اسم و رسم، همسر و فرزندان، قمار و دروغگویی و ... خیلی از ما به صورت خودکار با زندگی و مشکلات برخورد می‌کنیم، حتی مشکلات ویژه‌ای را به صورت یک اجبار تحمل می‌کنیم. مثل تحمل یک فرد که از روی جبر و زور قبول کرده است و زندگی را در کنار این نوع افراد سپری می‌کنیم. آیا امروز رهایی از وابستگی‌های ذکر شده تنها انتظار و آرزوی ما می‌باشد؟ امروز می‌دانیم که ما نیاز به ابزار و یا راهکارهایی داریم که اگر از چاله‌ای درآمدیم به چاهی سرنگون نشویم. یعنی از یک وابستگی به وابستگی دیگر مبتلا نشویم. امروز می‌خواهیم زندگی و ابزارهای به دردنخور گذشته و قدیمی خود را فراموش کرده و نیرو و انرژی خود را صرف پیشبرد اهداف زندگی جدید خود نماییم. که تحت هر شرایط و موقعیتی کاربرد داشته باشد. خداوندا: تو را به خاطر رهایی، بیداری، پیشرفت، رُشد و تغییرات شکرگزارم.
آغاز راه شروع رهایی از وابستگی‌هاست!