هنوز هم می توان خوش گذراند؟

ما یک مشت آدم افسرده نیستیم. اگر تازه واردان می دیدند که درزندگی ما هیچ لذت و تفریح وجود ندارد، به ما ملحق نمی شدند. ماهمیشه بر لذت بردن از زندگی تأکید می کنیم. سعی می کنیم خود را درگیر مشکلات کشورها نکنیم و بار مشکلات دنیا را به دوش نکشیم.(الکلی های گمنام)وقتی که اوضاع درونم رو به راه است، بخش های مختلف زندگی ام را راحت تر می توانم اداره کنم. پشیمانی و افسوس سالهای اعتیادم را کنار گذاشته ام، و آماده ام تا نقشم را در این دنیا ایفا کنم، اما برای اینکه در این حالت بمانم باید همیشه مراقب باشم. باید بایستم و ازخودم بپرسم آیا هنوز هم می توانم خوشگذرانی کنم؟ اگر پاسخ دادن به این پرسش برایم دشوار یا دردناک باشد، شاید دارم خودم را زیادی جدی می گیرم و برایم سخت است که اعتراف کنم از برنامه ام منحرف شده ام و دیگر سعی نمیکنم اوضاع درونم را رو به راه نگه دارم. فکر می کنم دردی که تجربه کردم راهی بود تا آن قدرت برتر توجه مرا به سوی خودش جلب کند و باعث شود که به رفتارم توجه کنم . انجام تمرینات برنامه زمان زیادی نمی برد و زحمت زیادی ندارد و ارزش این برنامه هم به همین است.