وقتی در شرایطی قرار می‌گیرم که به خواسته و آرزوهایم نمی‌رسم و یا وقایع طبق خواسته‌ام پیش نمی‌رود، ناامید می‌شوم یا در اثر اشتباهات مکرر موفق به رفع مشکلی نمی‌شوم، اعتمادبه نفسم را از دست می‌دهم. امروز با اصول برنامه‌ی خودیاری متوجه شده‌ام بیشترین صدمه را خودم در اثر نداشتن صبر و مشورت نکردن با دیگران به خودم زده‌ام. اصول برنامه‌ی خودیاری اعتقاد دارد که وقتی ناامید و ناتوان شدی به خداوندی می‌رسی! شاید شما هم مثل من که در ابتدا این حرف را شنیدم ناراحت شدید، اکنون باور دارم و یقین پیدا کرده‌ام که در بدبختی و تیره‌روزی فرصت بیشتری جهت رفع مشکلات و حل مسائل پیدا می‌کنم، تا در سعادت و خوشبختی، چون انسان در شرایط سخت خود را حفاظت می‌کند. امروز که خداوند نمی‌خواهد مرا با اذیت و آزار آزمایش کند، بلکه این اتفاقات حاصل بیماری من می‌باشد که مرا دچار دردسر کرده است. امروز با به کارگیری این تجربیات جلوی اشتباهات را خیلی بهتر از قبل می‌گیرم. اگر مقداری صبر و تحمل داشته باشم موفق خواهم شد.
مشکل من نداشتن صبر است!