امروز از خداوند درخواست می‌کنم که مرا کمک کند تا خودم را تغییر دهم. اگر این دعا از روی صداقت و مخلصانه باشد خداوند مرا یاری خواهد کرد. قبلاً در شرایط و موقعیت‌های به خصوصی دست به دعا و نیایش برمی‌داشتم، امّا امروز متوجه شدم که خواسته‌ها و رفتارم با خالق خود در گذشته به هیچ وجه محترمانه نبوده و حتی در بعضی موارد به او توهین هم می‌کردم. با دستورات عجیب غریب و خواسته‌های جور واجور او را وادار به اجرای دستوراتم می‌کردم. امروز دعای من خواست ا

راده او و قدرت اجرایش از طرف خودم می‌باشد. امروز نیازی ندارم تا خواسته‌ی خود را یک به یک به خداوند دیکته کنم، بلکه در کمال تواضع و فروتنی زانو زده و جهت عملی شدن اراده‌اش دعا می‌کنم. چون خداوند من را خلق کرده است و کاملاً می‌داند که من چه موجودی هستم و تمام نیازها و احتیاجاتم را می‌داند و برآورده می‌کند. امروز قدرت من در مقابل تسلیم شدن به خداوند تقویت بیشتر می‌شود. امروز وقت خود را جهت تهیه‌ی لیست به خداوند تلف نمی‌کنم!

خودمحوری را به خدامحوری تبدیل کن!