نوزدهم دی
بارها گفته ام "آرزو میکنم ایکاش که ایمان داشتم" و آنچه که از اعضاء آگاه الانان شنیده ام این است : فقدان ایمانت را به نیروی برترت تسلیم کن . و از او برای داشتن ایمانت درخواست کن" من گفته ام : میدانم که ناتوان هستم اما بسیار احساس بیچارگی ، ترس و نا امیدی میکنم و به من گفته شد که این احساسات را تسلیم کنم . و آنچه را که نیاز دارم درخواست کنم .
عجز به معنای بیچارگی نیست ، در حقیقت ما را به سوی یک منشاء عظیم قدرت هدایت میکند . قدرتی که دربردارنده خواست خداوند است . من همچنین گفته ام : من نمی توانم آنچه را که خداوند برای من می خواهد تشخیص دهم ، هر چند دعا کردم تا هدایت شوم و برای راهنمایی شدن دعا کرده ام . راهنمای مهربانم همواره میگوید : خداوند بصورت رمزی صحبت نمیکند . به روشنی درخواست کن و سپس ایمان داشته باش که هر گاه وقت آن برسد آنرا بدست خواهی آورد . هنگام شک و تردید ، یاد میگیرم که کار من درخواست کمک کردن است .


یادآوری امروز

پس از سالها درخواست کردن فقط برای حل یک مشکل خاص" مثلا ..."لطفا نوشیدن الکل را متوقف کن" لازم است راه بهتری برای درخواست کمک یاد بگیرم . امروز دقایقی برای آنچه که نیاز دارم تمرکز خواهم کرد . سپس از نیروی برترم برای کمک به خودم ، درخواست کمک میکنم .
حتی اگر ما با ایده نیروی برتر تلاش کرده ایم ، یاد گرفته ایم که چگونگی درخواست برای کمک را کار کنیم .