آیا می‌دانم چه اتفاقات فوق‌العاده‌ای در زندگیم روی داده است؟ امروز ابزارهای مختلفی از طرف اصول خودیاری در قدمها به من پیشنهاد شده است. یکی از این ابزار دعا و مراقبه کردن است. ابزاری که در زندگی گذشته‌ام توانایی استفاده از آن را به دلایل مختلف نداشتم. امروز قدرت من از دعاکردن باعث می‌شود تا ترس و خشم کمتر و با مراقبه کردن آرامش و ایمان بیشتری نصیبم شود و قدرت پذیرش و دوست داشتن خود و دیگران را در هر روز تمرین کنم. امروز قدرت عشق و دوست داشتن و دوست‌داشتنی بودن را در خودم احساس می‌کنم. کسی در وجودم قرار دارد که مرا در مسیر بهبودی از درگیری و تشنج و خودآزاری منع می‌کند. آیا با دعا و مراقبه کردن توانایی سروسامان دادن به زندگی آشفته‌ام را دارم؟ امروز بدون ترسیدن و ترساندن از وجود مشکلات و یا مسائل مختلف و یا از دست دادن عزیزی و یا هر مورد ناراحت کننده دیگری به زندگیم ادامه خواهم داد. امروز بدون ترسیدن و بدون ترساندن خودم و یا کسی، با دوست داشتن و عشق ورزیدن به خود و دیگران امنیت و صلح واقعی را تجربه خواهم کرد. خداوند خواهان خیر و حافظ من است و بیماری من به فکر نابودی من است و من برای این فکرم خداوند را دارم.
دعا و مراقبه کن، او را درک خواهی کرد!