امروز با دیدن و لیست کردن نواقص و کمبودهایم کاملاً درک کرده‌ام، که اعتماد و ایمان به قدرت وابستگی‌های کاذب و ناسالم هیچ‌گونه موفقیتی برای من کسب نکردند. امروز توانایی و قدرت دارم که فقط برای یک شب و روز حق انتخاب داشته باشم و این حق به من داده شده است. این را هم می‌دانم که با کسب این توانایی توقع حل مسائل و رفع مشکلات را به تنهایی نخواهم داشت. توانایی و پیروزی من در مقابل رفع مشکلات و حل مسائل روزمره، یا پذیرش عدم توانایی من در جهت رفع آن مشکلات و حل مسائل است و قدرت و توانایی که مرا برای رفع حل آنها یاری می‌دهد. امروز اگر تصمیم بگیرم تا زندگیم را به قدرت مافوق قدرت‌ها بسپارم، بیشترین قسمت ترس از رفع مشکلات و حل مسائل زندگیم که استرس و ناامیدی و بلاتکلیفی در من است، از بین خواهد رفت. امروز برای کسب شهامت برای تصمیم‌گیری دعا می‌کنم، تا خداوند مرا یاری دهد که در مقابل فشارهای نگرانی‌ها و اضطراب‌ها قدرت چاره‌اندیشی داشته باشم. امروز با باور و شهامت گرفتن جهت تغییر دادن و رُشد پیدا کردن خودم را امتحان خواهم کرد. من کلید فقط برای امروزم را دارم و خداوند را شکرگزارم.
یک روز پاک، یک روز موفق!