چهاردهم آذرماه
وقتی در مورد مشکلات اساسی خود در رنج هستم . به گذشته بر میگردم تا ببینم کجا بوده ام . وقتی در برنامه الانان خیلی مبتدی بودم ، میگفتم : قبل از آمدنم به الانان بهتر از حالا با مشکلات برخورد میکردم "بازگشت به گذشته را ادامه خواهم داد" وقتی تمام تغییراتی که می خواستم در خود ایجاد کنم بی نتیجه ماند ، گفتم "بالاخره از مشکلات آگاه هستم و حالا میدانم که با آن چه کنم" اکنون متوجه شده ام : اگر شخصی یک سال پیش به من گفته بود که من در جایی خواهم بود که امروز هستم ، هرگز این امکان را باور نمیکردم . گذشت زمان کارکرد برنامه الانان را بطور آشکار برایم نشان میدهد _ من رشد کردن خویش را در زندگیم میتوانم ببینم . هرچه بیشتر با این اصول زندگی کنم . اثرات آن را بیشتر خواهم دید . این تجدید قوا در مواقع شک و تردید شدیدا مرا حمایت می کند و به داشتن شهامت هنگام ترس به من کمک میکند .

یاد آوری امروز

وقتی احساس میکنم قادر به حرکت نیستم یا وقتی که وجودم را ترس فرا میگیرد من نعمتی عجیب برای کمک به شناختن راهم دارم "نعمت حافظه" حافظه ام اغلب ناراحتی ، شرم و صدمات ناشی از گذشته را به من یاد آوری کرده است . اما اکنون میتوانم حافظه ام را برای دیدن پیشرفتی که داشته ام به کار گیرم و خوشی . سپاسگزاری را بفهمم . تجربه فردی ام به من می آموزد تا به این روند عجیب بهبودی اعتماد کنم . تمام کاری که باید انجام دهم ، توجه داشتن می باشد . " خداوند به ما حافظه ای بخشیده که ممکن است که در ماه دسامبر (گل رز داشته باشیم)دسامبر آخرین ماه سال میلادی