یازدهم اذرماه
هر لحظه از زندگیم گرانبهاست و من قدر آن را خواهم دانست من برای غنی شدن زندگی خویش و بهبود ارتباطم با نیروی برتر مردم و خودم از این لحظات استفاده میکنم . هر یک از قدمهای 12 گانه میتواند برای دنبال کردن این هدف در زندگیم ، بدون در نظر گرفتن شرایطم ، به من کمک کند . جلسات ، تماس های تلفنی ام با الانان و نشریات الانان همگی به من کمک میکند تا قدم ها را در اتفاقاتی که در اینجا و حال در زندگیم ، رخ میدهد بکار ببندم همین لحظه است که میتوانم یک تغییر مثبت ایجاد کنم . شاید تمام اوقات خود را بررسی و محاسبه کنم . من برای گذراندن یک دوره 24 ساعت وقت دارم . با قرار دادن اصول الانان در زندگی امروزم این ساعات را برای رشد کردن لذت بردن و بهبود یافتن انتخاب میکنم . حتی فرصتی دارم تا از اشتباهاتم درس هایی بگیرم ، چرا که در هر لحظه از 24 ساعت ممکن است یک خطا صورت گیرد .

یاد اوری امروز

.امروز فرصت تازه ای به من بخشیده میشود تا شروع تازه ای در زندگی ام داشته باشم . چطور میتوانم بهترین استفاده از آن را داشته باشم . "با موهبت ها و بخشش ها شروع میکنیم لیاقت و شایستگی ما از آنچه که ایجاد میکنیم نشات میگیرد"