10 آذر
شخصی که وجودش آکنده از احساس تأسف به حال خود است، نمی‌تواند از اصول برنامه‌ی خودیاری به خوبی بهره‌برداری کند. چون در آن موقع خودش را تنها با غم ها گذاشته و زانوی غم بغل کرده است. یکی از ابزارهای رایج گذشته بهره‌برداری از جلب ترحم خود و دیگران نسبت به سرنوشت خود بود. انرژی صرف شده بابت مظلوم‌نمایی و جلب ترحم به قدری زیاد است، که فرد وابسته را تخلیه کامل می‌کند. بطوریکه احساس فرسودگی خواهد کرد. امروز سعی می‌کنم با تکیه به خداوند مهربان از تجربه‌ی کلیه شکست‌ها و موقعیت‌های دردناک سود ببرم. فقط برای امروز می‌خواهم یک موجود دوست داشتنی و موفق از خودم را به ترسیم بکشم. امروز سرمایه‌ی من تجربیات گذشته‌ام می‌باشد، که با یاری خداوند و شهامت گرفتن از او به حل مسائل و رویارویی مشکلات امروزم می‌روم. بدون شک پس از پیدا کردن علت مشکلات قادر خواهم بود، که جهت حل و رها شدن از این مشکلات و حالت‌های خاص راه‌حل درست پیدا کنم. برای اینکار به اندازه‌ی زیادی از دوستان قدیمی و راهنمای عزیزم هستند. امروز جلسات جای امن و مطمئن برای کسب تجربیات دوستان راجع به مهارت ‌و تجربیات می‌باشد.
من دوست داشتنی هستم!