7 آذر

امروز وقتی متوجه می‌شوم که حالم خوب نیست و چیزی در خودم کم می‌بینم، انگار خوابی در شب دیده‌ام که حالم خوب نیست و من خواب را به یاد ندارم. حس می‌کنم که دردهای گذشته دوباره مرا اسیر خود کرده‌‌اند، پس از خواندن دعای آرامش، یک راه مناسب به ذهنم خطور می‌کند. به سراغ کسانی می‌روم که مانند من مشکلات و درد زیادی دارند. وقتی آنها را به آغوش می‌‌کشم با احساس عشق و همدردی آنها را بوسیده و با صحبت کردن همدلی و همدردی و همزبانی را به آنها هدیه می‌دهم و از آنها می‌گیرم. از حالت خودم می‌گویم و به آنها می‌گویم که دوستشان دارم. امروز دلایل به وجود آمدن حال بدی را درون خود جستجو کرده و سعی در رفع آن می‌کنم. احترام گذاشتن به احساسات و جنگ نکردن با خود و رها کردن موضوع آزاردهنده می‌تواند مرا از گرداب خوددرگیری رها کند. آیا قادر هستم علت اصلی بدی حالم را تشخیص دهم؟ برای اینکار از لیست تراز روزانه استفاده می‌کنم. مشکلات امروزه‌ی من و اطرافیان من شاید قابل حل نباشد، ولی قابل پذیرش است. خداوندا: مرا یاری کن تا دست از جنگ برداشته و در مسیر زندگی آرام و خدمتگزار بندگانت باشم!
عشق ورزیدن به هم درمان بیماری ماست!