22 آبان
خداوندا: مرا یاری کن تا از ترس و استرس مشکلات رها شوم. از آنجایی که تمام معجزات از طریق خداوند میسر می‌‌شود، با باوری که پیدا کرده‌ام، می‌دانم که این اتفاق زیبا و معجزه در من ایجاد می‌شود، که با ارتباط مناسب معنوی از ترس و نگرانی‌ها رها خواهم شد. می‌توانم با اتکال به خداوند به ترس‌هایی که در وجود من به صورت ریشه‌ای وجود دارد، مثل ترس از آینده، ترس از بیماری، ترس از مرگ خود یا عزیزان، نبودن امنیت اجتماعی و امنیت مادی و ... رها شوم. آیا شهامت و قدرت من از ایمان به خداوند و حضور او در تمام عرصه زندگیم نیست؟ من نیاز به انرژیی دارم که فقط با کف زدن و سوت کشیدن و احسن و بارک‌الله به دست نمی‌آید. من اگر سفره‌ی دل و نیازم را باز کنم مطمئن هستم که خداوند ان را پُر خواهد کرد. می‌دانم کسانی که به خداوند وصل هستند و نیازی به خدایان پوچ زمینی به عنوان هم‌وابستگان ندارند، توسط خداوند مهربان تامین هستند. نیاز همیشگی من به عنوان یک بنده به منبعی از انرژی لایزال می‌باشد که هرگز تمامی ندارد. آن منبع انرژی خداوند است، که همیشه می‌توانم با دعا و درخواست از خداوند صاحب آنها شوم!
معجزات در دوستی با خداوند است!