5 آبان

امروز نیاز دارم که در خودم تغییراتی بنیادی ایجاد کنم. سال‌ها زندگی کردن با افکار بیمارگونه و داشتن عادت و وابستگی و هم‌وابستگی و قضاوت و مقایسه درباره خودم و دنیای اطرافم افکار و رفتار ناسالم داشته‌ام. هیچ باور نداشتم که اعتمادبه نفس و عزت نفس و آرامش و احساس رضایت می‌تواند از درونم بجوشد. امروز می‌خواهم با اجرای اصول برنامه و انجام تغییر نگرشم، از افکار منفی و شکاکانه و رفتاره‌ای ناسالم و مغرضانه با خود و دیگران فکر کنم. امروز می‌خواهم با مثبت فکر کردن و مثبت نگری از خودم یک موجود زیبا و انسانی و هویتی برای انجام ارتباطات اجتماعی بسازم. امروز می‌دانم که این زیبایی‌ها در درونم به نام فضیلت‌ها و ویژگی‌ها به ودیعه نهاده شده است و هر موقع که خواهان زیبایی‌ها باشم می‌توانم فقط با یک نگرش درست آنها را در خودم به نمایش بگذارم. امروز می‌خواهم که با عشق بندگی با خدای بزرگوار و ناجی خودم راز و نیاز کنم و او را تا حد فهم و درک و قدرت اجرایش ستایش کنم. شکر گزاری به خاطر نجات خودم و کسب مهارت‌های زندگی از خداوند که زیر بنای بهبودی من است!
زیبایی‌ها از درون سرچشمه می‌گیرد