22 مهر رعایت اصول برنامه‌ی خودیاری در نگاه اوّل خیلی سخت به نظر می‌آید. ولی اکثر ما این اصول را انجام داده و می‌دهیم، امّا به صورت جدی و کامل انجام نمی‌دهیم. ما می‌دانیم که سلامتی عقل به آرامی و به مرور و حتی طی سالیان دیگر به ما بازمی‌گردد. اصول برنامه‌ی خودیاری به ما یاد می‌دهد که خودمان را تحمل کنیم و با دوست ‌داشتن خودمان، در لحظات روحانی و معنوی با دعا کردن و مراقبه و سیروسلوک لذت ببریم. امروز وقتی با کسی هستم و در آرامش و اوج تلاطم و بحران‌ها و پریشان‌حالی و ترس‌هایم احساس می‌کنم که تنها و منزوی نیستم و اگر به نیروی برترم باور داشته باشم در لحظات لذت‌بخش معنوی حضورش، احساس آرامش بیشتری نصیبم می‌شود. امروز آنقدر مهم هستم که نیم ساعت از وقتم را در حالت مراقبه سر کنم. دعا کردن برای من در امروز معنایی فراتر از سوت زدن در تاریکی‌ها دارد. امروز دعا کردن به معنای این است که نیروی برترم همه چیز را در دستان با تدبیرش بگیرد و مرا در مسیر درستی قرار دهد می‌باشد. اگر مضطرب هستی دعا کن، اگر دعا کردی پس چرا مضطرب هستی؟ برنامه‌ی بهبودی معجزه‌ی خداوند است!