بیستم مهر:   با شهامت و ایمان آرزو کن، آنگاه آرزوهای تو الهی خواهد شد.

   از برداشتن قدم چهارم و پنجم می ترسیدم. می ترسیدم مبادا بدتر از دیگران باشم. اما با برداشتن قدم چهارم و پنجم آموختم که هر نقصی فقط یک ناهماهنگی شخصیتی ساده است که ممکن است در هر کس وجود داشته باشد. با برداشتن بقیه قدم ها برای هر نقص جایگزینی پیدا کردم. امروز دیگر از نواقص شخصیتی خود نمی ترسم زیرا به خوبی آگاهم که در برابر هر نقطه ضعفی، نقطه قوتی وجود دارد. امروز می توانم کارهایی انجام دهم که دیروز خواب و رویایی بیش نبود. امروز ایمان دارم درماندگی و رسیدن به آخر خط بهترین هدایای خداوند است تا مرا آگاه کند و قلب خود را برای دریافت هدایای الهی باز بگذارم. وقتی با ایمان و اعتماد آرزو می کنم، تقریبا با هیچ مشکلی در راه رسیدن به آن مواجه نمی گردم. خداوند حسادت را به ما هدیه کرده تا از توانایی های خود آگاه گردیم. با به کارگیری عاقلانه احساس حسادت، می توان آن را از هیولا به فرشته مبدل ساخت. هیچ کس جز من مسئول آرزوهایم نیست.

برای امروز، ایمان دارم هیچ رویایی با یاری نیرویی برتر دور از دسترس نیست.