18 مهر 
قدم ده 
من قدم ده را به عنوان ابزاری برای استفاده روزانه میبینم که به من کمک میکند تا فواید بهبودی خود را حفظ کنم. این قدم به من فرصت میدهد تا زندگی ام را خالی از زباله های احساسی نگه دارم و از چیزهای ارزشمند لذت ببرم. وقتی بطور روزانه به زندگی ام نگاه میکنم، اقرار میکنم که کامل نیستم، انسان بودنم را به خود یادآوری کرده و از احساس گناه در مورد اشتباهاتم رها میشوم، در نتیجه میتوانم از آنچه انجام میدهم لذت ببرم، سرانجام صلح و آرامش را بعد از سالها شرکت در نارانات تجربه کردم و حالا میخواهم آن را حفظ کنم. 
اغلب در طول سالها اولیه بهبودی قدم یک را تکرار میکردم. هنوز هم تمرکزم روی معتاد بود. وقتی بالاخره تسلیم شدم و عجزم را در مقابل او پذیرفتم، شروع به تجربه ی بهبودی خود کردم. حالا میتوانم عدم سلامت عقلم را تشخیص دهم و برای کمک به نیروی برترم توجه کنم. همچنان که روی کمبودها و نواقص خود کار میکنم، شهامتی میابم که خود را گرفته و بهبودی بیشتری را در زندگی ام ببینم. شروع به سرو کله زدن با گذشته کهنه و درهم و برهم خود کردم و آنها را درست یا رها کردم. قدم ده مهم است چون نمیخواهم زندگیم را با چیزهای بی ارزش پر کنم. معتقدم اگر هر روز چند دقیقه وقت برای نگاه کردن به فعالیت های خوب یا بدم بگذارم میتوانم جبران خسارت کرده یا از آن ها لذت ببرم و یا آنها را رها کنم. مجبور نیستم با نگرانی وسواس گونه، خود را تنبیه کنم. تراز روزانه به من اجازه میدهد تا خود را از احساس گناه و اشتباه رها کرده و پیشرفتم را حفظ کنم. مجبور نیستم حتی برای یک روز به زباله های گذشته بچسبم. میتوانم روزانه با آن کنار بیایم و صلح و آرامشم را حفظ کنم.
تفکری برای امروز :  من هر روز با اشتباهات و موفقیتهایم کنار می آیم. جایی که نیاز است، فوراً، جبران میکنم و از آنچه انجام میدهم لذت می برم و به این روش صلح و آرامش را حفظ خواهم کرد.